Strategin identifierar och beskriver de åtgärder som bör prioriteras av de undertecknande myndigheterna för att minska antalet sjukdomsfall av personer som smittats av campylobacter i Sverige. Strategin kan även användas av andra myndigheter och av näringen som en kunskapssammanställning i samband med insatser mot campylobacterinfektion.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-01-01
  • Antal sidor: 35
  • Artikelnummer: 2013-1-12