Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Detta kunskapsstöd ger vägledning i planeringen av aktiviteter för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer genom utbildning i och användning av digital teknik.

Kunskapsstödet är framtaget för dig som är beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom kommunala verksamheter med mycket kontakt med äldre personer. Det kan även vara ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet och som har möjlighet att initiera insatser som berör äldre personer.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten, Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet
  • Utgivningsdatum: 2018-10-02
  • Antal sidor: 16
  • Artikelnummer: 18063

Öppna publikationen

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer(PDF 698 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan