Evidence report form

Det internationella hälsoreglementet (IHR 2005) innehåller bland annat bestämmelser om utfärdandet av saneringsintyg för fartyg.

Denna bilaga, en s.k. Evidence report form, är en tilläggsblankett till dessa saneringsintyg.

  • Author: Folkhälsomyndigheten
  • Release date: 2019-03-20
  • Number of pages: 1

Open the publication

Evidence report form(PDF 158 kB)

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan