Det internationella hälsoreglementet (IHR 2005) innehåller bland annat bestämmelser om utfärdandet av saneringsintyg för fartyg.

Detta dokument är en vägledning för att stödja kommuner som har ansvar att utfärda saneringsintyg så lokalt anpassade rutiner kan tas fram.