Grundförfattning

FoHMFS 2014:5

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering

Beslutade: 2 januari 2014

Gäller från och med: 3 januari 2014

Omtryck: HSLF-FS 2019:28

Konsoliderad version: FoHMFS 2014:5 (PDF, 176 kB)