Detta dokument är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare för att förhindra spridning av MRSA från människa till djur i lantbruksmiljöer. I dokumentet beskrivs bland annat riskfaktorer som kan föreligga hos människan och hur dessa faktorer kan innebära risk för smittöverföring.