Det här faktabladet summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer.

Faktabladet vänder sig till dig som beslutar om, utvecklar, eller arbetar med insatser till föräldrar som har psykisk sjukdom.

Faktabladet ingår i kunskapsarbetet för att utveckla stödet till barn som är anhöriga till en förälder som har en psykisk sjukdom.

Här kan du läsa huvudrapporten: En systematisk översikt av översikter – Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.