Det är av vikt att identifiera grupper i befolkningen som har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjuklighet i covid-19 i syfte att bedriva riktade insatser och förebygga fortsatt smittspridning.

För att få kunskap om insjuknande i covid-19 skiljer sig mellan olika yrkesgrupper har persondata från anmälningar med bekräftad covid-19 samkörts med register över yrkesklassificering vid SCB.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-25
  • Antal sidor: 11
  • Artikelnummer: 20099