Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier (delrapport 2) – Bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars–15 december 2020

Lyssna

Rapporten beskriver förekomsten av covid-19 och IVA-vårdade på grund av covid-19 bland personer inom olika yrkeskategorier. Generellt visar resultatet att skillnaderna mellan olika yrkesgrupper inte är särskilt stora, och att de minskade under hösten när smittan spred sig i samhället.

Relaterad läsning

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper – delrapport 1

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 20
Artikelnummer: 21028