Förekomsten av övervikt och fetma bland barn 6-9 år är hög, ökar med åldern och är större hos flickor. Det visar en kartläggning av ett representativ urval i Sverige.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, i till exempel skolor, kommuner eller länsstyrelser.

Also available in English - The prevalence of overweight and obesity among children is high and increases with age

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-09-17
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 18049