Detta är en återkommande säsongsrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin bland annat avseende fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata.

Rapporten gör det möjligt för lokala laboratorier och smittskyddsenheter, att jämföra den lokala lägesbilden med den nationella.

Målgruppen är framförallt landets smittskyddsenheter, infektionskliniker och mikrobiologiska laboratorier.

Bläddra och läs