Invasiva grupp-A streptokocker - säsongsrapport 2016-2017

Detta är en återkommande säsongsrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin bland annat avseende fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata.

Rapporten gör det möjligt för lokala laboratorier och smittskyddsenheter, att jämföra den lokala lägesbilden med den nationella.

Målgruppen är framförallt landets smittskyddsenheter, infektionskliniker och mikrobiologiska laboratorier.

Sammanfattning

Under säsongen juli 2016 till och med juni 2017 rapporterades 654 fall av iGAS-infektioner i Sverige, vilket motsvarar en incidens på 6,5 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 8 procent jämfört med föregående säsong då 605 fall rapporterades (incidens 6,1). Incidensen var särskilt hög i Halland, Kalmar och Västerbotten. Typ emm1 ökade kraftigt och situationen påminner om den ökning som sågs säsongen 2012-2013.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-10-05
  • Antal sidor: 18
  • Artikelnummer: 02940-2017

Öppna publikationen

Invasiva grupp-A streptokocker - säsongsrapport 2016-2017(PDF 515 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan