Invasiva grupp A-streptokocker – säsongsrapport 2014–2015

Denna rapport utgör en återkommande säsongsrapport avseende infektion med invasiva grupp A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin avseende bland annat fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata och möjliggör en referens till lokala laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med dem nationella.

Målgruppen är framförallt landets smittskyddsenheter, infektionskliniker och mikrobiologiska laboratorier.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Säsongen 2012-2013 rapporterades det största antalet iGAS-infektioner i Sverige sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Antalet rapporterade fall var då 730 stycken, vilket motsvarar en incidens på 7,6 fall per 100 000 invånare. Den stora ökningen av antalet fall berodde till stor del på en ökning av en specifik typ, emm1 som då orsakade 38 procent av de fall där bakterieisolat skickats in för typning. Påföljande säsong (2013-2014) minskade antalet rapporterade fall med 21 procent (579 fall, incidens 6,0). Andelen emm1-infektioner var då signifikant färre och återfanns hos 24 procent av de typade isolaten (p<0,001). Den senaste säsongen (2014-2015) rapporterades fortsatt något färre fall, 565 stycken (incidens 5,8), och andelen emm1 var 20 procent. Utöver emm1, som varit den vanligast förekommande typen de tre senaste säsongerna, har samma fem emm-typer (emm89, 28, 3, 12 och 4) orsakat 44-57 procent av infektionerna.

Den utökade nationella övervakningen med insamling av samtliga iGAS-isolat för typning avslutades den 1 juli 2014 och nu samlas isolat in mellan februari och april årligen.

Invasiv infektion orsakad av GAS drabbar framför allt äldre personer. Drygt hälften av fallen har varit äldre än 65 år och nära en fjärdedel över 80 år de tre senaste säsongerna.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-06-17
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 16021

Öppna publikationen

Invasiva grupp A-streptokocker – säsongsrapport 2014–2015(PDF 619 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan