Invasiva grupp-A streptokocker – säsongsrapport 2015–2016

Detta är en återkommande säsongsrapport avseende infektion med invasiva grupp-A-streptokocker i Sverige. Rapporten beskriver den nationella epidemiologin bland annat avseende fallfrekvens, incidens, klinik- och typningsdata.

Rapporten gör det möjligt för lokala laboratorier och smittskyddsenheter, att jämföra den lokala lägesbilden med den nationella.

Målgruppen är framförallt landets smittskyddsenheter, infektionskliniker och mikrobiologiska laboratorier.

Bläddra och läs längre ner.

Sammanfattning

Säsongen juli 2015-juni 2016 rapporterades 605 fall av iGAS-infektioner i Sverige, vilket motsvarar en incidens på 6,1 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 7 % jämfört med föregående säsong då 565 fall rapporterades (incidens 5,8). Dödligheten i sjukdomen är i stort sett oförändrad vid jämförelse mot föregående säsong, 60 fall (10 procent) jämfört mot 66 fall (12 procent).

Något fler fall av barnsängsfeber noterades under säsongen, 39 fall jämfört mot 22 fall föregående säsong. Incidensen av iGAS för kvinnor i åldersgruppen 20-39 år har också ökat från 4,4 till 6,0 fall per 100 000 invånare, vid jämförelse mot föregående säsong.

Invasiv infektion orsakad av GAS drabbar framför allt äldre personer. Drygt hälften av fallen har varit äldre än 65 år och nära en fjärdedel över 80 år de fyra senaste säsongerna.

I den nationella mikrobiologiska övervakningen sker insamling av iGAS-isolat mellan februari och april. För de 204 patienter som insjuknade februari-april 2016 finns typningsdata för 183 av patienternas isolat (90 procent). Bland dem var emm-typ 1 vanligast (32 procent), följt av emm28 (14 procent) och emm89 (10 procent).

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-03-14
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 16137

Öppna publikationen

Invasiva grupp-A streptokocker – säsongsrapport 2015–2016(PDF 680 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan