Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2015

Metodbeskrivningen handlar om hur datainsamlingen gått till, hur frågeformuläret utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata viktats.

Skriften vänder sig till tjänstemän, beslutsfattare, forskare, journalister och andra som vill veta hur Swelogs befolkningsundersökning 2015 genomfördes. Den kan också användas av personer i lokala, regionala och nationella organisationer som själva arbetar med att kartlägga spelande och spelproblem i olika befolkningsgrupper.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-07-17
  • Antal sidor: 46
  • Artikelnummer: 00145-2017

Öppna publikationen