Metodbeskrivning för Swelogs befolkningsundersökning om spel och hälsa 2018

Lyssna

Rapporten beskriver förberedelsearbetet, hur datainsamlingen gick till, svarsfrekvenser i olika delgrupper och vilka variabler och index som används i undersökningen.

Resultaten från undersökningen har rapporterats på seminarier, via Folkhälsomyndighetens webbplats samt framförallt via den kunskapswebb, Spelprevention.se, som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 40
Artikelnummer: 20031