Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Var femte sökte inte eller avbokade redan bokad vård eller tandvård. Det visade en undersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde i maj 2020.

I november 2020, då undersökningen upprepades, uppgav lika många (48 procent) av de tillfrågade att de kände sig oroliga för att inte få tillgång till vård vid behov under covid-19-pandemin. Bland personer i åldern 70–84 år var andelen som uppgav motsvarande oro 60 procent i maj och 65 procent i november. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. I november svarade totalt 17 procent av de tillfrågade att de hade undvikit att söka vård under covid-19-pandemin, trots behov. Bland personer 70–84 år var andelen som undvek att söka vård 32 procent i maj och 21 procent i november. Det fanns alltså inga statistiskt signifikanta skillnader mellan mätningarna i maj och november vad gäller oro för att inte få vård vid behov under pandemin hos personer i åldern 70-84 år. Samtidigt hade färre äldre (11 procentenheter) undvikit att faktiskt söka vård i november jämfört med i maj 2020.

Oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt utifrån målet om jämlikhet i hälsa. Därför bör i synnerhet äldre personer uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera saken med hälso- och sjukvården.

Faktabladet Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre beskriver resultatet från undersökningen som genomfördes i maj 2020.