Faktablad för kommun- och regionledning

Öppna jämförelser folkhälsa 2019: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa.

Se även Öppna jämförelser folkhälsa 2019

Bläddra och läs