Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Genom att förbereda vård- och omsorgsverksamheter inför sommarvärmen så går det att minska ohälsa och dödlighet orsakad av värmeböljor. Detta råd vänder sig till chefer och arbetsledare inom vård och omsorg.

Fler målanpassade råd, publikationer och utbildningsmaterial om hälsoeffekter av värmeböljor finns här.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-05-17
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 00926-2017-4