Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Genom att förbereda vård- och omsorgsverksamheter inför sommarvärmen så går det att minska ohälsa och dödlighet orsakad av värmeböljor. Detta råd vänder sig till chefer och arbetsledare inom vård och omsorg.

Engelsk version: Planning for a heatwave in health and social care – For managers/supervisors in health and social care

Fler målanpassade råd, publikationer och utbildningsmaterial om hälsoeffekter av värmeböljor finns här

Bläddra och läs