Med ett förändrat klimat får vi räkna med både en stigande medeltemperatur och att värmeböljor blir vanligare. Höga temperaturer kan vara farligt för alla, men särskilt sårbara är riskgrupperna äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin.

Detta råd vänder sig till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal inom vård- och omsorg. Fler målanpassade råd, publikationer och utbildningsmaterial om hälsoeffekter av värmeböljor finns på här.

English version: Guidance in the event of a heatwave for health and social care staff

Bläddra och läs