Dekal att fästa vid kassan för att underlätta legitimationskontroll. 170x30 mm.

Dekalen finns även i stående format: Rätt ålder (34x98 mm)

Produkten går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.