Dekal att fästa vid kassan för att underlätta legitimationskontroll. 170x30 mm.

Dekalen finns även i stående format: Rätt ålder (34x98 mm)