Dekaler 18-årsgräns för beställning

Lyssna

Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det dessutom finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om 18-årsgräns. Här kan du beställa dekaler med texten "Är du under 25 år, visa legitimation...".

Publikationer