Dekal att fästa vid kassan för att underlätta legitimationskontroll. 34x98 mm.

Dekalen finns även i liggande format: Rätt ålder (170x30 mm)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-02-28
  • Pris: 2,50 kr. Porto och frakt tillkommer.
  • Artikelnummer: 17004