I denna revidering finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, med mera. Förändringar vid denna revision inkluderar uppdaterad dosering av tetravalenta inaktiverade influensavacciner och förändring av doseringen av trivalenta inaktiverade influensavacciner till barn 6–35 månader. Rekommendationerna inkluderar nu även vaccination vid en pandemi.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal och är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-09-17
  • Antal sidor: 21
  • Artikelnummer: 18069