I denna revidering (fyra) finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, samt annan relevant information rörande influensa. Förändringar vid denna revision inkluderar ett nytt avsnitt om prioritering vid vaccinbrist, samt uppdaterad åldersgräns för ett tetravalent vaccin och ny föreskrift från Socialstyrelsens om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Förändringar inför säsongen 2018–2019 inkluderade uppdaterad dosering av tetravalenta inaktiverade influensavacciner och förändring av doseringen av trivalenta inaktiverade influensavacciner till barn 6–35 månader. Rekommendationerna uppdaterades då även för att inkludera vaccination vid en pandemi.

Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal och är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-11-29
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 18117