Detta är en revidering av rekommendationen från 2016. Här finns samlad information om vilka som rekommenderas vaccination, dosering av vaccin, med mera. Förändringar vid denna revision är endast text och dosering angående fyrvalent (kvadrivalent) inaktiverat influensavaccin. Rekommendationerna vänder sig framför allt till smittskyddsenheterna och hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna är ett underlag för planering inom landsting/regioner.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-03-16
  • Antal sidor: 19
  • Artikelnummer: 18024