Affisch riktad mot personal inom vård och omsorg. Lämplig att sätta upp till exempel i personalrum.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner
  • Utgivningsdatum: 2020-06-30
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 20065-3