En presentation av den nationella arbetsmodellen och det material som ingår i Rena händer räddar liv. Modellen är baserad på WHO:s dokumentation 2009 som anpassats till svenska förhållanden.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 130 kB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv