Rena händer räddar liv, broschyr. Självskattning

Verktyg för att analysera arbetet med att förbättra handhygienen på den egna vårdenheten. Att hålla händerna rena är ett av de bästa sätten att stoppa smitta och bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram materialet Rena händer räddar liv för att stödja vård och omsorg i att förbättra handhygienen.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 79 kB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
  • Utgivningsdatum: 2014-09-23
  • Antal sidor: 12

Öppna publikationen

Rena händer räddar liv, broschyr. Självskattning(PDF 80 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan