För personal inom vård och omsorg. Ingår i materialet Rena händer. Berättar om när och varför man desinfekterar händerna samt hur smittspridning via händerna går till.

Ladda ner broschyren som tryckfil (PDF, 4,3 MB) om du vill anlita ett eget tryckeri.

Mer information kring det samlade materialet om Rena händer räddar liv.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting
  • Utgivningsdatum: 2017-04-26
  • Antal sidor: 8