Säkra biorisker

Säkra biorisker beskriver ett webbaserat verktyg för självskattning av bioriskhantering som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Syftet är att underlätta för verksamheter som hanterar biologiska material och smittämnen så att de kan tillämpa CWA 15793, en internationell överenskommelse som beskriver ett ledningssystem för identifiering och hantering av biorisker vid laboratorier.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-09-05
  • Antal sidor: 8
  • Artikelnummer: 2014-09-01

Öppna publikationen

Säkra biorisker(PDF 436 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan