Det internationella hälsoreglementet (IHR 2005) innehåller bland annat nya bestämmelser om utfärdandet av saneringsintyg för fartyg. Dessa rekommendationer är tänkta som ett stöd för de handläggare vid kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder som utfärdar saneringsintyg.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2009-01-01
  • Antal sidor: 69
  • Artikelnummer: 2009-130-2