Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Rapporten bygger på kvalitativa intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 16-31 år som har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar och riktar sig till personer som i sitt yrke eller i andra sammanhang kommer i kontakt med unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Sammanfattning

 • De flesta informanter är nöjda med sin allmänna och sexuella hälsa.
 • De flesta kan själva välja partner, medan några uppger att deras föräldrar och släkt har synpunkter och/eller bestämmer.
 • Några av kvinnorna har varit med om könsstympning i deras tidigare hemländer. Ingen av de manliga informanterna har erfarenhet av omskärelse.
 • Några har erfarenhet av kyssar, kramar, smek, hångel och samlag.
 • Några har erfarenheter av parrelationer, som inte alltid har inkluderat sexuella handlingar med partnern.
 • De flesta uppger att de fått sex- och samlevnadsundervisning i skolan, men att den upplevdes som bristfällig eller irrelevant. Några av informanterna har uppenbara kunskapsluckor i detta ämne.
 • De unga använder internet för att på egen hand söka information om sexualitet, för att hålla kontakt med vänner och träffa nya partner och för att använda pornografi.
 • En del har erfarenheter av sexuella trakasserier och kränkningar, och en person berättar om en våldtäkt. Det finns också upplevelser av att ha blivit lurad på internet och ha utsatts för sexuella kränkningar och gromning.
 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 12 mars 2020
 • Uppdaterad: -
 • Artikelnummer: 20030