Skattning av antalet personer som lever med en hepatit C-infektion i Sverige 2015

I denna rapport presenteras Folkhälsomyndighetens beräkning av antalet individer i Sverige som lever med en diagnosticerad akut eller kronisk hepatit C-infektion i Sverige år 2015.

Kunskap om gruppens storlek bör vara intressant bl.a. för landets smittskydd, för brukarföreningar och för de landsting som redan driver eller överväger att införa sprutbytesverksamhet.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Syftet med detta projekt har varit att göra en skattning av antalet individer i Sverige som lever med en akut eller kronisk hepatit C-infektion. En litteraturgenomgång i kombination med samkörning med folkbokföringen av de fall som rapporterats enligt smittskyddslagen under åren 1990 t.o.m. 2015 har genomförts för att ta hänsyn till antalet avlidna, utflyttade eller avförda. Denna genomgång visar att antalet som lever med en diagnostiserad och akut eller kronisk hepatit C-infektion kan skattas till mellan 35 000 och 45 000 personer. Vi föreslår att en liknande skattning genomförs årligen så att en aktuell prevalensberäkning kan publiceras i samband med den epidemiologiska årsrapporten för hepatit C. Därutöver skulle en metod som också tar hänsyn till och inkluderar mörkertalet av odiagnostiserade fall även behöva tas fram.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-07-28
  • Antal sidor: 18
  • Artikelnummer: 16062

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan