Detta informationsblad avser att i korthet beskriva vad man bör tänka på vid upphandling av tjänster för analys av legionella i samband med smittspårning samt ge viss generell information kring analyser och smittspårning. Informationen riktar sig framförallt till de kommuner som är i behov av kunskap inför upphandling av miljöanalyser.

Bladet innehåller bland annat information om val av laboratorium och analysmetod samt samarbete och rutiner vid smittspårning.

Sammanfattning

Smittspårning av legionella är en komplex process och det finns ofta flera möjliga smittkällor som behöver utredas genom samarbete mellan olika aktörer. Det finns olika metoder för påvisning av legionella liksom för djupare karakterisering av bakterierna. Ett grundläggande krav kommunen bör ställa på laboratoriet är att de arbetar på ett kvalitetssäkert sätt och med väl beprövade metoder. För att kunna göra en djupare karakterisering vid en smittspårning är odling nödvändigt liksom att det finns rutiner för att spara och skicka vidare bakterieisolat till andra laboratorier.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-06-27
  • Antal sidor: 3