Spel om pengar är en folkhälsofråga

I broschyren presenteras en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Broschyrens syfte är skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem. Genom att lära sig mer om omfattningen av spelproblemen i befolkningen och vilka som drabbas kan det förebyggande arbetet bli mer effektivt.

Broschyren riktar sig till dig som är beslutsfattare eller arbetar förebyggande vid myndigheter, kommuner, landsting och regioner, ideella föreningar och spelbolag.

Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-12-30
  • Antal sidor: 12
  • Artikelnummer: 01384-2017-4
Gå till toppen av sidan