Spelproblem går att förebygga

I detta faktablad beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel. Denna kunskap kan användas för att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder.

Faktabladet riktar sig till dig som planerar, utvecklar och beslutar om förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2019-04-11
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 19033

Öppna publikationen

Spelproblem går att förebygga(PDF 223 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan