Gemensam rapport om antibiotikaresistensläget från Smittskyddsinstitutet (SMI), STRAMA och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Dokumentet består av SMI:s och SVA:s årliga rapporter SWEDRES respektive SVARM.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2005-12-02
  • Antal sidor: 36