Rapporter med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm)

Rapporten riktar sig i första hand till professionen inom:

  • STRAMA
  • Kliniskt mikrobiologiska laboratorier
  • Infektionsmedicin
  • Smittskyddsenheter
  • Vårdhygienenheter