Gemensam rapport om antibiotikaresistensläget från Smittskyddsinstitutet (SMI) och Strama.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2010-12-02
  • Antal sidor: 56