Årsrapport över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Sverige.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2011-12-02
  • Antal sidor: 50
  • Artikelnummer: 2011-1-1