Kort om antibiotikaförbrukning och -resistensläget i Sverige hos människa. Sammanfattat från Swedres-Svarm 2012.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-12-02
  • Antal sidor: 4
  • Artikelnummer: 2013-101-14