Swedres-Svarm 2017

Swedres-Svarm 2017 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ladda ner Swedres-Svarm 2017 från SVA:s webbplats

Det viktigaste i årets rapport är en minskning av MRSA och ESBL, att ESBL-CARBA bland Enterobacteriaceae kvarstår vid den tidigare nivån (ca 120 fall/år), att det skett flera utbrott av VRE på sjukhus, och att det är en fortsatt minskning av Clostridum difficile infektion.

Den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård minskade med knappt 3 procent. Även försäljningen bland de yngsta barnen minskade under 2017 efter en tillfällig ökning under 2016.

Swedres-Svarm vänder sig i första hand till personal inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien men kan även vara av intresse för politiker.
Swedres i korthet 2017 sammanfattar försäljningsstatisk över antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier på humansidan.

  • Author: Folkhälsomyndigheten, SVA
  • Release date: 2018-05-29
  • Number of pages: 118
  • Article: 18003

Open the publication

It is not possible to download this publication.

Order

This publication is not available for ordering.

Gå till toppen av sidan