Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm).

Swedres-Svarm rapporten innehåller statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och skrivs årligen.

Swedres-Svarm 2021 (Swedish website)

Relaterad läsning

Rapport med statistik för antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens (Swedres-Svarm)