SWEDRES/SVARM 2011 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-11-28
  • Antal sidor: 124
  • Artikelnummer: 2012-15-3