SWEDRES/SVARM 2012 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2013-12-02
  • Antal sidor: 108
  • Artikelnummer: 2013-101-01