Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Vägledningen har tagits fram för att ge stöd vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. I publikationen beskriver vi allmänna principer vid vaccination samt ger råd om hur vaccination av barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet kan planeras. Vägledningen vänder sig främst till personer verksamma inom barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Detta är den tredje reviderade utgåvan av vägledningen och ersätter den som gavs ut i januari 2017.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 2 september 2019
  • Uppdaterad: -

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan