Vaccinationer i skolan – information till elevhälsans medicinska insats (EMI)

Lyssna

På denna sida finns information om vaccinationer till dig som arbetar inom elevhälsans medicinska insats. Det finns även länkar till Folkhälsomyndighetens webbsidor inom andra ämnesområden som är aktuella för elevhälsan.

Vägledning för vaccination

Den senaste utgåvan av Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination av barn och ungdomar (publicerad i augusti 2023):

Vaccination av barn och ungdomar - Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet 2022

Statistik om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet för år 2022 är nu publicerad. Följande statistik redovisas om vaccinationer som ges inom elevhälsan:

 • MPR-vaccination, andelen vaccinerade 9-åringar
 • HPV-vaccination, andelen vaccinerade 12-åringar per kön
 • dTp-vaccination, andelen vaccinerade 16-åringar
 • HPV-vaccination, andelen vaccinerade per födelseår (2005-2011), kön och dos

Länken nedan leder till ett interaktivt faktablad där man kan se vaccinationstäckning per län och kommun. Välj "Elevhälsa" högst upp i faktabladet för statistik om vaccinationer i skolan.

Barnvaccinationer – riket, län och kommuner (extern webbplats)

Årsrapport om barnvaccinationsprogrammet 2022

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma årsrapport 2022 är publicerad. Rapporten beskriver resultat av uppföljning av barnvaccinationsprogrammet när de gäller vaccinationstäckningen, förekomsten av sjukdomarna som barn vaccineras mot och de rapporterade misstänkta biverkningar för vacciner inom programmet.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2022

Att prata om vaccination, publicerat samtalsstöd

Utbildningsmaterialet ”Att prata om vaccination” finns framtaget för att stödja samtal och dialog om vaccination inom barnhälsovård, elevhälsa och andra verksamheter.

Samtalet är ett kraftfullt redskap för att fånga upp och möta frågor utifrån varje persons behov och situation och som kan bidra till välgrundade och trygga beslut om vaccination.
Målgrupp för materialet är sjuksköterskor och läkare som möter vuxna och barn i samband med vaccination inom barnhälsovård och elevhälsa, samt andra verksamheter som erbjuder vaccinationer.

Att prata om vaccination

Fiona vaccinerar sig, en kort film som stöd i samtalet kring vaccinationer

I filmen "Fiona vaccinerar sig" får vi följa med när Fiona lär sig om mässling, påssjuka och röda hund, och om varför vaccin behövs. Filmen är tänkt att kunna vara ett stöd för att prata om vaccinationen, tillsammans med annat material som finns samlat på webbplatsen vaccinfunkar.se

Målgruppen för filmen är barn i åldern kring förskoleklass och lågstadieålder.

vaccinfunkar.se

WHO:s webbsidor om vaccinationsprogram i världen

WHO:s webbsida om vaccinationsprogram i världen har ett nytt format:

Immunization data (immunizationdata.who.int)

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Samlad information om vaccination av människor på flykt från Ukraina finns på sidan:

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Faktablad på ukrainska och ryska

Några av Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationer finns nu även på ukrainska och ryska.

Vaccinationsprogrammet och vacciner

Nedan finns länkar till webbsidor om vaccinationsprogrammet och vacciner:

Om vaccination mot HPV

Vaccinationsregistret

Alla vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det är vårdgivare som ansvarar för vaccinationer som ska lämna uppgifter till registret.

Publikationer

Faktablad för vårdnadshavare

 • Bra att veta om vaccinationer

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett informationsblad till föräldrar som beskriver sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet för barn och ger en överblick av vilka vaccinationer som ges vid vilken ålder inom BVC och elevhälsan…

 • Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Information till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.

 • Bra att veta om HPV

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Information till föräldrar om HPV och vaccination som alla barn i årskurs 5 erbjuds inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Översättningar finns till andra språk.

 • Bra att veta om mässling, påssjuka och röda hund

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett faktablad till vårdnadshavare om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.

 • Till dig som ska vaccineras mot difteri, stelkramp och kikhosta

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Faktabladet vänder sig till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta. Finns översatt till olika språk.

 • Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Ett faktablad till elever, barn och unga i skolan, om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund i det svenska vaccinationsprogrammet.