Vaccination av barn och ungdomar – vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer

Från och med 1 juni 2016 gäller Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter för vaccination av barn. De reglerar ramarna för vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

För att ge stöd vid dessa vaccinationer samt vaccinationer enligt rekommendationer om riskgruppsvaccinationer, har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning. I vägledningen beskriver vi allmänna principer vid vaccination. Där finns även anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet. Målgrupper för denna vägledning är barnhälsovård, elevhälsa och primärvård.

Detta är den andra reviderade utgåvan av vägledningen och ersätter den som gavs ut i juni 2016.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-01-23
  • Antal sidor: 33
  • Artikelnummer: 16149
Gå till toppen av sidan