Vaccination av gravida mot influensa

Kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den här kunskapsöversikten ersätter ett dokument som Socialstyrelsen publicerade 2013. Sedan dess har det kommit flera studier och systematiska översikter som rör vaccination av gravida mot säsongsinfluensa, och texten har därför uppdaterats för att bättre beskriva nuvarande evidens.

Dokumentet är ett stöd till hälso- och sjukvårdspersonal inför samtal med gravida om vaccination mot säsongsinfluensa.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-09-26
  • Antal sidor: 19
  • Artikelnummer: 02885-2017

Öppna publikationen

Vaccination av gravida mot influensa(PDF 623 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan