Influensavaccination av gravida

Lyssna

Alla gravida rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 12. Gravida har en ökad risk att bli allvarligt sjuka på grund av influensa. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2023-2024.

Sammanfattning

Gravida har en förhöjd risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa. Därför rekommenderas alla gravida en vaccination mot influensa. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 under influensasäsongen (november–februari).

För gravida som även tillhör en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination innan graviditetsvecka 13. Detta gäller gravida som också har:

  • kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår eller instabil astma
  • andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive personer med Downs syndrom

Skyddseffekt av vaccination mot säsongsinfluensa

Vaccinet är säkert för både den gravida och fostret, och en vaccination skyddar både den gravida, fostret och det nyfödda barnet.

Information om vaccinationsmottagningar finns på 1177.se för varje region.

Vaccinationen är gratis för personer i riskgrupper, i alla regioner.

Alla gravida rekommenderas vaccination

De allra flesta som blir sjuka i influensa får en mild sjukdom och behöver inte söka vård för sina symtom. Men risken att bli allvarligt sjuk är högre för vissa riskgrupper, vilket kan bero på att de får en svårare influensainfektion eller att de har ett underliggande tillstånd eller en sjukdom som förvärras.

Alla gravida rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa efter graviditetsvecka 12 under den period då vaccinationskampanjen pågår (november-februari). Vaccinationen är extra viktig för gravida med underliggande kroniska sjukdomar eftersom de har ytterligare förhöjd risk för svår sjukdom (se sammanfattningen om riskgrupper ovan). De som tillhör en riskgrupp rekommenderas därför vaccination även före graviditetsvecka 13.

Frågor och svar om influensavaccination av gravida

Vaccination mot covid-19

Alla gravida rekommenderas även att vaccinera sig mot covid-19. Vuxna gravida kan vaccinera sig mot säsongsinfluensa vid samma tillfälle som vaccinet mot covid-19 ges.

Gravida med influensa bör söka vård

Det är bra att känna till att influensa kan ge allvarlig sjukdom, framför allt under den senare delen av graviditeten. Om du är gravid och misstänker att du fått influensa, ta direkt kontakt med sjukvården för att få en medicinsk bedömning. Du kan behöva behandling med antivirala läkemedel som har bäst effekt om du börjar ta dem kort efter att du har blivit sjuk.

Gravida kan behöva förebyggande behandling

Förebyggande behandling i form av antivirala läkemedel kan vara aktuellt för gravida, till exempel om någon i hushållet insjuknar i influensa. Det gäller särskilt om du som är gravid även tillhör en medicinsk riskgrupp.

Vaccination mot influensa

Informationsblad till gravida

Informationsbladen om vaccination under graviditeten är ett stöd för de som arbetar med gravida. De kan laddas ner och delas ut på mödravårdscentraler.

Informationsbladet om vaccination mot influensa har även översatts till ett antal andra språk av smittskyddsenheterna i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.

Publikationer