I detta faktablad presenteras vilka typer av spel om pengar som ökar risken att utveckla spelproblem, det vill säga ett spels riskpotential. Syftet med bladet är att beskriva vad som menas med riskpotential kopplat till spel om pengar. Kunskapen om vilka spelformer som påverkar risken att utveckla spelproblem kan användas för att rikta åtgärder mot spel med hög riskpotential.

Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag för att utveckla förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå eller inom spelbolag.

Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-12-30
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 01384-2017-7