Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska vidta åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. Denna publikation är avsedd som vägledning för verksamhetsansvariga inom vård och omsorg om vilka vaccinationer kan vara aktuella för olika personalgrupper.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 13 augusti 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20013